0978 956 655 - 0946 862 099

Hỗ trợ dự án

0946 862 099

Công trình số lượng lớn

0978 956 655 (Thọ)

SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

SẢN PHẨM MỚI

Gạch CMC 60X60 LX6645

Gạch CMC 60X60 LX6645

Giá NY: 190,000đ

180,000đ

Gạch hoàn mỹ 30x60 mã 1901

Gạch hoàn mỹ 30x60 mã 1901

Giá NY: 240,000đ

220,000đ

Gạch ốp tường VITTO 30X60 mã 8D393

Gạch ốp tường VITTO 30X60 mã 8D393

Giá NY: 180,000đ

175,000đ

gạch vitto 300x600 mã 8D394

gạch vitto 300x600 mã 8D394

Giá NY: 198,000đ

170,000đ

Gạch catalan 30x60 mã CD3151

Gạch catalan 30x60 mã CD3151

Giá NY: 240,000đ

220,000đ

Gạch catalan 30x60 mã CD3963 loại A1

Gạch catalan 30x60 mã CD3963 loại A1

Giá NY: 160,000đ

150,000đ

Gạch thạch bàn 60x60 mã BCN60-064

Gạch thạch bàn 60x60 mã BCN60-064

Giá NY: 280,000đ

270,000đ

Gạch Hoa TOKO 40X40 Mã 704 A1

Gạch Hoa TOKO 40X40 Mã 704 A1

Giá NY: 90,000đ

85,000đ

Gạch ốp vitto 30x60 mã 8D395

Gạch ốp vitto 30x60 mã 8D395

Giá NY: 198,000đ

185,000đ

Gạch giả gỗ catalan 60x60 mã 6121

Gạch giả gỗ catalan 60x60 mã 6121

Giá NY: 170,000đ

145,000đ

Gạch catalan 30x60 mã CD3964

Gạch catalan 30x60 mã CD3964

Giá NY: 170,000đ

160,000đ

Gạch catalan 30x60 mã CD3965

Gạch catalan 30x60 mã CD3965

Giá NY: 160,000đ

120,000đ

Gạch lát sân vườn CMC SR4405

Gạch lát sân vườn CMC SR4405

Giá NY: 130,000đ

120,000đ

Gạch MIKADO 30X60 Mã MP3604

Gạch MIKADO 30X60 Mã MP3604

Giá NY: 220,000đ

185,000đ

Gạch catalan 30x60 mã 3152

Gạch catalan 30x60 mã 3152

Giá NY: 260,000đ

240,000đ

Gạch chân tường 12x60 mã 2805

Gạch chân tường 12x60 mã 2805

Giá NY: 25,000đ

23,000đ

Gạch ốp VITTO 30X60 Mã 2D482

Gạch ốp VITTO 30X60 Mã 2D482

Giá NY: 198,000đ

180,000đ

Gạch catalan 30x60 mã CD3962 A1

Gạch catalan 30x60 mã CD3962 A1

Giá NY: 180,000đ

170,000đ

Gạch prime 60x60 mã 9864 A1

Gạch prime 60x60 mã 9864 A1

Giá NY: 245,000đ

230,000đ

gạch prime 60x60 mã 12777

gạch prime 60x60 mã 12777

Giá NY: 245,000đ

230,000đ

Gạch lát nền prime 80x80  mã 8826 A1

Gạch lát nền prime 80x80 mã 8826 A1

Giá NY: 420,000đ

400,000đ

gạch lát nền prime 80x80 mã 8844 A1

gạch lát nền prime 80x80 mã 8844 A1

Giá NY: 420,000đ

390,000đ

Gạch giả gỗ prime 40x40 mã 703 A1

Gạch giả gỗ prime 40x40 mã 703 A1

Giá NY: 85,000đ

80,000đ

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8432 A1

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8432 A1

Giá NY: 198,000đ

190,000đ

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8433 A1

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8433 A1

Giá NY: 198,000đ

190,000đ

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8434 A1

Gạch ốp tường prime 30x60 mã 8434 A1

Giá NY: 198,000đ

190,000đ

gạch ốp điểm 30x60 prime mã 8437 A1

gạch ốp điểm 30x60 prime mã 8437 A1

Giá NY: 160,000đ

130,000đ

Gạch lát nền prime 60x60 mã 9802 A1

Gạch lát nền prime 60x60 mã 9802 A1

Giá NY: 260,000đ

240,000đ

Gạch lát nền prime 80x80 8807 A1

Gạch lát nền prime 80x80 8807 A1

Giá NY: 420,000đ

370,000đ

Khuyến mại mới

Mạng xã hội