Dự án thành viên khác Tượng phật Mẫu Chuẩn Đề, mẹ của các phật

Tổng chiều cao gồm tấm hào quang phía sau là 81cm

Riêng tượng cao 65cm

Bề ngang rộng nhất 55cm, đế đường kính 42cm

Hàng đục sắc nét, tinh xảo, sản phẩm chất lượng cao.

Sản phẩm liên quan

Ý kiến đánh giá

Đánh giá độ chuyên nghiệp

*